(samen) werken in een wijkteam

Door H&E
Geen reacties »

Aeolus logo iPadVanwege mijn ervaring met wijkteams ben ik door de gemeente IJsselstein gevraagd om, naast de implementatie van ons regiesysteem Aeolus, ook de informatiekundige aspecten rondom het wijkteam in kaart te brengen. Deze zaken stem ik af met de projectleider van het sociaal team, een hele leuke en bijzondere opdracht.

“De IJsselsteinse methode”
Gewoon beginnen en leren van trial en error, dit was de opdracht die het wijkteam kreeg.

De ervaring na 2 maanden
“Gewoon” beginnen is niet zo eenvoudig. In het wijkteam zijn diverse disciplines vertegenwoordigd (Wmo consulent, wijkverpleegkundige, Mee, maatschappelijk werk etc.). Allen hebben een geheel eigen werkwijze en  inzichten en moeten op één lijn komen. Als informatiekundig projectleider laveer ik tussen “claimgericht” denken en “pamperen”.

In de eerste week werd al duidelijk dat het ontbreken van (keten) (werk) processen leidt tot veel onduidelijkheid. Het aanschaffen van een regiesysteem is hierin niet de oplossing, deze moet namelijk ondersteunend zijn aan het proces en elk wijkteam bepaalt zijn eigen proces.

Processessies
We zijn processessies gestart, een heel eenvoudig aspect zoals een melding kan namelijk op veel manieren worden geïnterpreteerd. Tijdens deze processessies houden wij ons aan de volgende afspraken:

  • We vernieuwen
  • We checken direct de efficiency
  • Alles moet lean en zo eenvoudig mogelijk

Het resultaat
De processen melding, het gesprek en de regie zijn binnen één dag her-ontworpen. Iedere discipline heeft zaken ingebracht. Door samen naar het gewenste einddoel toe te werken ontstaat ook wederzijds inzicht en begrip, essentieel voor een goed werkend team. Aanpassingen binnen Aeolus worden binnen 2 weken doorgevoerd zodat het eindresultaat snel zichtbaar is (helaas is dit voor sommige niet snel genoeg).

Mijn conclusie
Ik heb het al heel vaak geroepen, maar e.e.a. wordt nu weer onderstreept. Het (samen) werken in wijkteams valt of staat met goede samenwerkende professionals, ict ondersteuning is onontbeerlijk, maar van ondergeschikt belang!!!

 Note voor de dames wijkteam IJsselstein West: jullie zijn toppers blijf vooral aangeven wat je wil en hoe je het wil, dan is succes gegarandeerd!

 

Geef een reactie