Ontwikkeling nieuwe standaard Wmo

Visualisaties softwareHorlings & Eerbeek is één van de software leveranciers die betrokken is bij de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor de uitwisseling van gegevens in de nieuwe zorgketen. De ontwikkeling van deze nieuwe standaard wordt gefaciliteerd door het platform IZO (www.platform-izo.nl). Het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) is begin 2012 gestart op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het platform heeft tot doel om inzicht en samenhang te bieden in trajecten op het terrein van informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.

Het project iWmo werkt aan standaarden voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en zorgaanbieders in de Wmo. De hoogste prioriteit vormen de twee berichten: Wmo-Toewijzing en Wmo-Declaratie.

De berichten zijn gebaseerd op de specificaties uit de huidige AWBZ (AZR). Samen met onze pilot partner TWB (thuiszorg West Brabant) is een analyse uitgevoerd over de bruikbaarheid van de AZR standaard in combinatie met de noodzakelijk aanpassingen om een en ander te laten slagen in het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieder.

Concreet betekent dit dat Horlings & Eerbeek zich heeft geconformeerd aan de genoemde standaard. Horlings & Eerbeek verricht de noodzakelijke aanpassingen aan haar backoffice applicaties EBB-Zorg en Aeolus Back zodat optimale en efficiënte gegevensuitwisseling al ver vóór de decentralisaties mogelijk is.

Wil je meer weten over het platform IZO, klik dan hier: www.platform-izo.nl

Meer weten over onze backoffice oplossingen voor de Zorg, mail dan naar sales@horlingseneerbeek.nl of bel naar 030-2468777.