Co-creatie applicatie decentralisaties in Heumen

Decentralisaties GemeenteHorlings & Eerbeek zal in samenwerking met de gemeente Heumen wederom een aantal innovaties voor het sociale domein ontwikkelen. Het betreft uitbreidingen op de eerder ontwikkelde applicatie Aeolus, een webbased applicatie voor Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. In de vervolgfase van deze samenwerking zal o.a. worden gewerkt aan:

  • een alternatief voor klantprofielen
  • een nieuwe toegankelijke website voor de burgers
  • een aanvraag indienen via spraakherkenning
  • en de verdere ontwikkeling van de bijbehorende back office voor alle zorg aanvragen

Bij de ontwikkeling van deze innovaties wordt het eerder gevormde multidisciplinaire projectteam betrokken. Hierin werken beleidsmedewerkers Wmo en Welzijn, mantelzorg, ouderenadviseurs, vrijwilligers, en ict’ers samen.

Helgar Wiersma, hoofd afdeling publiekszaken gemeente Heumen:

De intensieve samenwerking met Horlings & Eerbeek Automatisering en de diversiteit van onze projectgroep heeft ons inziens geleid tot de ontwikkeling van een ondersteunende ict toepassing welke eenvoudig ingezet kan worden bij de decentralisaties. Kijkend vanuit de praktijk zijn we ervan overtuigd hiermee de juiste richting te zijn ingeslagen tot tevredenheid van alle betrokken partijen.

De gemeente Heumen werkt al met Aeolus-Front van Horlings & Eerbeek Automatisering.
Aeolus-Front is een webbased platform dat ontwikkeld is om samenwerking binnen het sociale domein en met de wijkteams te bevorderen. In dit platform zijn modules opgenomen, gericht op:

  • Regievoeren
  • Gezamenlijk beoordelen
  • Integraal (samen) werken
  • Ondersteuning digitale gesprek
  • Servicecatalogus (uitgebreide variant van een sociale kaart)

Arno Horlings, eigenaar van Horlings & Eerbeek Automatisering B.V.:

De gemeente Heumen is volgens ons dé ultieme participerende gemeente. Ze zijn vooruitstrevend en zoeken steeds naar samenwerking in het sociale domein. Hun ideeën hierover zijn vernieuwend en zij zoeken daarbij de grenzen van het maximaal haalbare op. Voor ons de ideale partner om onze applicatie voor het sociale domein verder door te ontwikkelen vanuit de echte klantbehoefte.