Schuldhulpverlening voor de gemeente Heemskerk

Gemeente HeemskerkDe gemeente Heemskerk kiest voor EBB-Facit, de geheel vernieuwde schuldhulpverlenings applicatie van Horlings & Eerbeek.

Recent heeft Horlings & Eerbeek haar schuldhulpverleningsapplicatie EBB-Facit een totale facelift gegeven. Samen met de gemeente Heumen enĀ de gemeente Buren is gewerkt aan een eigentijds model.

Het nieuwe model is gebaseerd op onze ervaringenĀ uit de Wmo met “gekanteld” werken. Aan EBB-Facit is een zogenaamd klantgesprek toegevoegd. In dit klantgesprek worden de eerste gesprekken alsmede een inventarisatie van schulden vastgelegd zonder dat een definitief traject wordt ingegaan. Naar aanleiding van het klantgesprek kan worden besloten of een schuldhulpverleningstraject mogelijk en wenselijk is. Wanneer wordt besloten om alsnog een traject te starten, dan vormt het eerder afgenomen klantgesprek de basis van het traject. Uiteraard worden alle gegevens uit het klantgesprek overgenomen in het definitieve traject en de daarop volgende heronderzoeken.