Handreiking voor applicatiebeheerders Back office Wmo

naamloos1Nog 29 dagen tot de decentralisaties. Voor de medewerkers in de Back Office van een gemeente begint het bulkwerk nu.

– Invoeren van alle nieuwe ingekochte producten en diensten
– invoeren budgetten
– invoeren prijsafspraken
– afboeken lopende PGB’s
– Inboeken PGB’s HH en Begeleiding
– Aanleveren PGB’s toekenninsbeschikkingen aan de SVB
– etc.

Om onze klanten te ondersteunen hebben wij voor de applicatiebeheerders een eenvoudige handreiking gemaakt waarin het “handwerk” wordt beschreven. Eén van onze klanten opperde dat dit wellicht ook handig kan zijn voor applicatiebeheerders en medewerkers administratie die geen klant van ons zijn, bij deze wellicht een document ter ondersteuning. Uiteraard staan hier zaken in beschreven die voor u niet geheel relevant zijn, maar het kan wellicht enige duidelijkheid verschaffen.

Succes met alle werkzaamheden!

klik hier voor de handreiking