Gemeenten vinden hun weg naar Aeolus Back!

naamloos

Nu veel gemeenten een duidelijke scheiding maken tussen de Front- en de Back Office neemt de zoektocht naar een passende Wmo Back Office applicatie toe.

Meer taken, meer verantwoordelijkheden en een groter budget vereisen een betere regie en beheersing van uw financiële stromen. Ongeacht welke uitvoeringsvariant u kiest, een helder en duidelijk overzicht van uw uitgavenpatroon is onontbeerlijk.

Aeolus Back biedt ondersteuning voor de diverse uitvoeringsvarianten, AWBZ, Lump Sum, contractmanagement of een combinatie hiervan. Samen met onze experts richten wij uw Back Office zodanig in, zodat optimale regie voor u gewaarborgd is.

Financieel:
AWBZ declaratie
Contractmanagement
Lump Sum bekostiging

Nieuwe Rapporten:
Aanvragen AWBZ
Herindicaties AWBZ
Aanvragen jeugd
Berichten en leveringen:
iWmo berichtenverkeer
iJW berichtenverkeer
Herindicaties Jeugd
SVB koppeling trekkingsrecht
Aansluiting gegevensknooppunt

 

 

Overige onderdelen:
managementinformatie module
crm voor al uw (contract) partners
koppeling met uw financiële administratie
indexeringsmodule
geïntegreerde documentgenerator