CORV

corv

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen (de raad voor de kinderbescherming, de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de rechtbanken) en het gemeentelijke domein (de gemeenten zelf, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de gecertificeerde instellingen en
de eventuele gemandateerden). De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de nieuwe jeugdwet.

Horlings & Eerbeek heeft de CORV meldingen verwerkt in haar regiesysteem Aeolus Front. Voor meer informatie over de CORV kan je terecht op de site van King gemeenten.

https://www.visd.nl/visd/collectieve-opdracht-routeervoorziening-corv