Regiesysteem voor wijkteams

Aeolous Software iPad

Ben jij op zoek naar een regiesysteem om jouw wijkteams te ondersteunen?
Dan biedt Aeolus Front dé oplossing!

Kernelementen Aeolus front

 • Webbased
 • Tablet-proof
 • Integraal klantbeeld op alle gebieden voor Wonen, Werken, Welzijn en Zorg
 • Service catalogus (uitgebreide variant van een sociale kaart)
 • Digitaal vastleggen klantgesprek
 • Vastleggen arrangementen en afspraken
 • Gezamenlijk beoordelen (ketensamenwerking)
 • Verdiepingsvragen
 • Managementinformatie
 • Regie voeren en nazorg

Webbased en moderne devices
Aeolus is volledig webbased en kan worden gebruikt op diverse devices zoals laptop en iPad. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met beveiliging en rechten.

Integraal klantbeeld
Samenwerken en integraal beoordelen is alleen mogelijk als je een duidelijk overzicht hebt van de activiteiten rondom jouw klant. In Aeolus is het opvragen van een integraal klantbeeld mogelijk. In één oogopslag is duidelijk welke voorzieningen een klant heeft, welke contacten er zijn geweest en met wie.

Servicecatalogus
Binnen de servicecatalogus worden producten en diensten vastgelegd. De servicecatalogus is een uitgebreide variant op de bekende sociale kaart. De servicecatalogus biedt jou de volgende mogelijkheden:

 • selectie van activiteiten (op wijk, kernen, doelgroep etc.)
 • directe link naar de website van de aanbiedende partijen
 • directe link naar google maps
 • selectie van activiteiten voor de klant wordt direct in een pdf getoond en kan direct worden meegegeven
 • de servicecatalogus kan ook beschikbaar worden gesteld aan je website
 • directe link naar de beheerder indien informatie incorrect is

Klantgesprek
Het geïntegreerde klantgesprek is ontwikkeld op basis van het 8-fasenmodel.
Per leefgebied kunnen gegevens worden vastgelegd en kan je aangeven of actie noodzakelijk is.
Het klantgesprek is een open gespreksmodel, ontwikkeld met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en gebaseerd op de narratieve gespreksmethodiek.

Ondersteunende vragen
Aeolus is ontwikkeld voor de professional, desalniettemin kan een professional behoefte hebben aan ondersteunende vragen. Welke vragen kan ik stellen op het leefgebied praktisch functioneren? Deze ondersteunende vragen kunnen tijdens het gesprek geraadpleegd worden. Deze module is vrij in te richten.

Arrangementen en afspraken
Arrangementen en afspraken welke voortkomen uit een klantgesprek worden aan het einde van een klantgesprek vastgelegd. Afspraken, werkprocessen en notities legt u vast in het klantdossier. Een afschrift van de afspraken kun je printen en meegeven aan de klant.

Gezamenlijk beoordelen
Aeolus maakt gezamenlijk beoordelen mogelijk. Je bepaalt zelf welke organisaties en/of personen gebruik mogen maken van Aeolus front.

Afhankelijk van de door jou afgegeven rechten kunnen andere organisaties ook het huisbezoek voor je afleggen en/of de aanvraag voorbereiden.

Verdiepingsvragen
In Aeolus is het mogelijk om verdiepingsvragen toe te voegen aan een werkproces. Wanneer een consulent tijdens een huisbezoek constateert dat de kans groot is dat een vervoersvoorziening zal worden verstrekt, dan kan deze de verdiepingslaag icd/icf activeren. Hier leg je zaken zoals aandoeningen, stoornissen, beperkingen etc. vast. Deze gegevens kunnen worden getransporteerd naar de daadwerkelijke aanvraag.

Dubbele uitvraag of invoer is niet meer noodzakelijk. Hierdoor wordt het proces klantvriendelijk, aangezien er maar één keer informatie hoeft te worden verstrekt.

Managementinformatie
Essentieel voor jouw bedrijfsvoering!

Met de nieuwe managementinformatie module ben je zelfstandig in staat om informatie op maat te genereren.

Regie voeren en nazorg
De klant is jouw zorg, ook al heeft deze niet direct hulp nodig, maar wellicht wel in de toekomst. Hoe realiseer je dat?

Voor een goede dienstverlening biedt Aeolus diverse tools die jou kunnen ondersteunen bij de regievoering en nazorg.

Maak je een afspraak met je klant om over drie maanden nog eens na te bellen, leg dit dan digitaal vast in Aeolus. Ruim voor de einddatum word je door Aeolus geïnformeerd over te ondernemen actie. Ook alle zaken die je tijdens een telefoongesprek bespreekt, kan je vastleggen in het dossier. Jij een duidelijk klantbeeld, jouw klant tevreden over de dienstverlening.